Termes i Condicions

Termes i Condicions

Aquestes condicions generals es divideixen en:

I. Condicions d’ús de la pàgina web i aplicació BusXperience

II. Condicions generals TOURS & EXPERIENCES

III. Condicions generals del proveïdor de viatges (empreses intermediades)


TOURS & EXPERIENCES proporciona aquesta plataforma de reserves de serveis turístics com a part d’un servei d’intermediació.

A més, TOURS & EXPERIENCES també proporciona aquesta plataforma de reserves a certs col·laboradors per la reserva o reenviament de serveis turístics. L’ús d’aquesta plataforma de reserves per sub-intermediadors o col·laboradors requereix un acord contractual per separat i no està permès sense l’autorització prèvia per escrit de TOURS & EXPERIENCES.


I. Condicions d’ús per a la web i aplicació de BusXperience


1. Qui opera aquest lloc?

TOURS & EXPERIENCES CATALUNYA sl .. – Carrer Saragossa, 14 C – 08830 a Sant Boi de Llobregat (Barcelona), proporciona aquest lloc (incloent tots els sub-llocs i continguts, així com textos, imatges, vídeos, serveis i altra informació mostrats, conjuntament denominats “Lloc web”). Pot posar-se en contacte amb TOURS & EXPERIENCES per correu electrònic (info@busxperience.cat o en https://busxperience.cat/contact/ ).

Les reserves realitzades a través de la plataforma de reserves estan subjectes a aquestes Condicions Generals i a les Condicions Generals dels operadors turístics.


2. Abast de les condicions d’ús

Aquests Condicions d’ús juntament amb la Política de Privacitat s’apliquen a totes les formes d’ús del Lloc Web. L’ús del lloc web està permès a tots els visitants del lloc web, sempre que hagin acceptat els termes d’ús i hagin llegit i comprès la política de protecció de dades. Qualsevol ús del Lloc Web o només d’una part vol dir que vostè ha llegit i comprès els Termes d’Ús i la Política de Privadesa i que accepta completament estar subjecte als termes d’aquestes “Condicions d’ús“.


3. No hi ha requeriment d’ús

Tota la informació en aquest lloc web és només per a propòsits d’informació general. La informació continguda en aquest lloc web no constitueix una oferta vinculant de la nostra empresa. Només hi haurà un acord vinculant amb els proveïdors de les activitats ofertades en el lloc web, i únicament amb el proveïdor, a través d’una sol·licitud de reserva a la plataforma de reserves i de la seva acceptació pel proveïdor d’acord amb les Condicions Generals.

4. Sense garantia

Encara que TOURS & EXPERIENCES s’esforça per garantir l’exactitud dels continguts presentats en o a través del lloc web, TOURS & EXPERIENCES no assumeix garanties explícites o implícites d’integritat, exactitud, fiabilitat i actualitat dels continguts d’aquest lloc web i la seva idoneïtat per a un propòsit específic o un altre propòsit (incloent-hi tota la informació proporcionada per tercers). TOURS & EXPERIENCES es reserva el dret a canviar, complementar o eliminar el contingut d’aquest lloc web, així com la seva estructura i funció en qualsevol moment sense previ avís, a discreció, sense eliminar cap contingut obsolet ni caracteritzar-lo com a tal. TOURS & EXPERIENCES pot bloquejar l’accés a la pàgina web completa o parcialment per als usuaris o fer que l’accés depengui de l’acompliment de certes condicions. TOURS & EXPERIENCES no assumeix garanties explícites o implícites respecte a la disponibilitat del lloc web o de les seves funcions, així com a l’absència de defectes. Això tampoc inclou cap garantia de que el lloc web i la seva infraestructura subjacent estiguin lliures de virus i altres programes maliciosos. A més, TOURS & EXPERIENCES no assumeix cap garantia que el contingut del lloc web no hagi estat modificat per deficiències tècniques o per tercers no autoritzats


5. Limitació de responsabilitat de la Part I de les condicions generals

Queda exclosa la responsabilitat de TOURS & EXPERIENCES, dels seus representants legals i dels seus socis contractuals independents, dels seus propis empleats i directius, així com la responsabilitat per danys i perjudicis relacionats amb el seu accés (o la impossibilitat d’accés) a la pàgina web o errors o omissions o els resultats de l’ús de la pàgina web, amb independència del seu fonament jurídic; això no s’aplica a la responsabilitat per danys intencionals o per negligència greu i només en la mesura que la llei aplicable ho permeti. Com a resultat, les limitacions de responsabilitat no s’apliquen en el context de les garanties, les lesions vitals, de el cos i de la salut, així com a les reclamacions en virtut de la Llei de Responsabilitat de Productes.


6. Contingut de tercers, enllaços a altres llocs web

TOURS & EXPERIENCES no assumeix cap responsabilitat pel contingut de tercers (incloses les activitats que es poden reservar i informació relacionada), sempre que s’ofereixin a través de la pàgina web, així com per als continguts vinculats a la pàgina web o intermediats pel lloc web. TOURS & EXPERIENCES no recomana ni aprova tals continguts i no assumeix cap responsabilitat per ells. Si TOURS & EXPERIENCES enllaça a llocs web de tercers, l’ús d’aquests llocs web és sota el seu propi risc. TOURS & EXPERIENCES, per tant, recomana llegir les directrius dels respectius llocs web i verificar les seves dades sobre el tractament de dades personals. Si sospita de l’existència de contingut il·lícit en el lloc web, preguem ens contacti a través d’ https://busxperience.cat/contact/ .


7. Permís limitat per a l’aplicació BusXperience

TOURS & EXPERIENCES li atorga per aquest mitjà el dret no exclusiu, no transferible, no sub-llicenciable, revocable, gratuït i mundial d’utilitzar l’aplicació BusXperience d’acord amb les presents Condicions d’Ús sempre que compleixi amb aquests Termes d’ús en el present i en el futur. L’aplicació BusXperience pot

(I) Utilitzar-se únicament en format de codi objecte i per a finalitats personals (si és consumidor) o per a finalitats comercials interns (si és una empresa);

(Ii) L’aplicació BusXperience pot produir tantes còpies i còpies de seguretat com sigui necessari per al seu ús legítim;

(Iii) Es prohibeix a tercers copiar, adaptar, realitzar enginyeria inversa, descompilar, descompondre, modificar, adaptar l’aplicació BusXperience o corregir errors totalment o parcialment,

(Iv) Està prohibit el lloguer, leasing, sub-llicència, traducció, fusió, adaptació o modificació de l’aplicació BusXperience o qualsevol altra documentació relacionada;

(V) Es prohibeix el desmuntatge, descompilació, enginyeria inversa o l’ús total o parcial de el codi font com a base per a altres programes, incloent qualsevol intent d’aquestes activitats.


8. Drets de la propietat industrial

Entre l’usuari i TOURS & EXPERIENCES el lloc web està i segueix protegit per drets d’autor i / o altres drets de propietat intel·lectual (incloent-hi la llei de competència). A l’utilitzar aquest lloc web vostè no adquireix cap dret sobre el lloc web ni els noms, noms comercials i marques comercials de cap tipus (incloses les marques comercials) publicades en el Lloc. Se li permet accedir i mostrar el Lloc Web, però no per incorporar o copiar, mostrar, llicenciar, publicar, descarregar, carregar, enviar o d’una altra manera, el Lloc a altres llocs web sense la nostra prèvia autorització per escrit.


9. Canvis en els Termes d’Ús

TOURS & EXPERIENCES es reserva el dret a canviar aquests termes d’ús en qualsevol moment i amb efecte immediat. Si TOURS & EXPERIENCES fa canvis, entraran en vigor en el lloc web en el moment de la publicació. TOURS & EXPERIENCES espera que revisi aquesta secció amb regularitat perquè estigui familiaritzat amb les condicions actuals d’ús en tot moment. Al continuar utilitzant el lloc web després del canvi, automàticament accepta els canvis.


10. Dret aplicable i jurisdicció

Les relacions establertes entre l’Usuari i el titular de la pàgina web es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa permeti la possibilitat a les parts de sotmetre voluntàriament a un fur, TOURS & EXPERIENCES i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten als jutjats i tribunals espanyols a la localitat on es trobi el domicili social del portal.II. TOURS & EXPERIENCES -Condicions generals d’ús per a l’oferta en línia de la plataforma BusXperience


1. Introducció

1.1 TOURS & EXPERIENCES CATALUNYA sl .. – Carrer Saragossa, 14 C – 08830 a Sant Boi de Llobregat (Barcelona), opera una plataforma d’intermediació per ofertes turístiques en forma d’una oferta en línia a través d’Internet i aplicacions (en endavant denominat conjuntament com a “plataforma BusXperience”). A la plataforma BusXperience, els usuaris tenen l’oportunitat de trobar i reservar excursions turístiques, activitats i experiències. L’oferta en línia inclou visites guiades, visites guiades en cotxe privat o autocar, entrades per a llocs d’interès turístic i altres serveis. Les ofertes són propostes dels diferents proveïdors locals ( “proveïdor”) amb els quals es crea el contracte respectiu de col·laboració per al servei turístic ( “contracte de col·laboració“). Als serveis dels proveïdors es pot accedir a través de la informació de la plataforma BusXperience, i poden sol·licitar-se comandes.

1.2 TOURS & EXPERIENCES està dirigit tant a consumidors com a empresaris. A l’efecte dels presents Termes i Condicions Generals serà vàlid:

a. Un “Consumidor” és una persona o organització que demana béns o serveis a canvi de diners proporcionats pel productor o el proveïdor de béns o serveis.

b. Un “Empresari” és una persona física o jurídica o una societat amb capacitat jurídica que actua en l’exercici de la seva activitat econòmica o autònoma


2. Objecte de la Part II dels presents termes i condicions generals

Aquests termes i condicions s’apliquen a qualsevol ús de la plataforma BusXperience, per exemple, a través d’Internet i aplicacions. La relació contractual entre l’usuari i TOURS & EXPERIENCES bàsicament només inclou la intermediació adequada de l’usuari al respectiu proveïdor de el servei o la transmissió de dades sobre dels usuaris que són intermediats per un sub-intermediador. TOURS & EXPERIENCES no actua com a organitzador, ni com a arrendador o venedor pel que fa al contracte de servei amb l’usuari. Per a les ofertes a la plataforma BusXperience i la intermediació dels usuaris al proveïdor s’aplicarà, per tant, aquesta part II de les condicions generals TOURS & EXPERIENCES. Per a la utilització de la plataforma BusXperience per part dels col·laboradors i proveïdors dels serveis, s’aplicarà aquesta Part II de les Condicions Generals, amb subjecció als acords contractuals especials subscrits amb cada respectiu proveïdor-col·laborador. Les condicions contractuals dels proveïdors d’acord amb la part III d’aquestes Condicions Generals s’apliquen a el contracte de servei respectiu entre l’usuari i el proveïdor.


3. Registre

3.1 L’ús de l’oferta de la plataforma BusXperience generalment es pot fer de forma anònima.

3.2 Certs usos de la plataforma BusXperience, com la sol·licitud de reserves, requereixen el registre. Al registrar-se, l’usuari envia un formulari de registre electrònic i accepta les condicions generals. El registre per part TOURS & EXPERIENCES només es conclou amb la confirmació de la direcció d’usuari especificada per l’usuari.


4. Serveis TOURS & EXPERIENCES / Celebració del contracte

4.1 Una vegada que l’usuari hagi introduït els serveis sol·licitats a la plataforma BusXperience (per exemple, tour escollit, tipus de viatge, hora d’inici, nombre de participants i opcions de preus), TOURS & EXPERIENCES mostrarà a l’usuari la informació sobre els serveis dels proveïdors ( “informació sobre els serveis“). Sobre la base d’aquesta informació, i després de comprovar la disponibilitat, si és el cas, es rebrà la confirmació dels serveis reservats. Això succeeix després de la selecció i la transferència a la cistella de la compra, i realitzant el pagament corresponent.

4.3 TOURS & EXPERIENCES notificarà a l’usuari les condicions generals dels proveïdors per la seva relació amb l’usuari i per als seus serveis. L’usuari és responsable ell mateix de complir amb aquestes condicions. El proveïdor es reserva el dret a no permetre a l’usuari realitzar una activitat, o d’excloure’l, si no compleix amb les condicions. En aquest cas, el preu pagat no serà reemborsat.

4.4 TOURS & EXPERIENCES proporcionarà l’usuari una confirmació de reserva emesa en nom i per compte de proveïdor, així com una confirmació de pagament. L’ús de la pròpia plataforma BusXperience és essencialment gratuïta per a l’usuari. Els costos per a l’accés tècnic a la plataforma BusXperience (per exemple, accés a Internet) han de ser suportats per l’usuari. TOURS & EXPERIENCES està legitimat a cobrar les quantitats facturades en nom i per compte de proveïdor.

4.5 TOURS & EXPERIENCES remetrà a l’usuari les dades per a l’ús de el servei d’un proveïdor d’acord amb les condicions aplicables (com les dades dels bitllets o entrades als recintes visitables), una vegada que hagin estat rebuts del proveïdor.

4.6 TOURS & EXPERIENCES no assumeix cap garantia per l’exactitud de les dades reenviades o per la prestació de serveis per part dels proveïdors, ja que tota la informació indicada i transmesa es basa en dades de proveïdors o tercers que TOURS & EXPERIENCES no pot verificar amb detall.


5. Pagar en BusXperience

5.1 El contracte de servei celebrat amb el proveïdor s’aplicarà a la remuneració que pagarà l’usuari pels serveis del proveïdor.

5.2 TOURS & EXPERIENCES està autoritzada a cobrar els imports facturats en nom i per compte de proveïdor, sempre que no s’hagi indicat expressament el contrari en la factura de proveïdor. En cas que l’usuari hagi de pagar el deute en una moneda diferent de la seva moneda nacional (deute pagar en moneda estrangera), TOURS & EXPERIENCES pot exigir el pagament en la moneda nacional de l’usuari, convertint el deute en moneda estrangera basant-se el tipus de canvi vigent en el moment de la celebració del contracte. TOURS & EXPERIENCES podrà cobrar-li a l’usuari una comissió de conversió raonable.

5.3 L’usuari ha de registrar per utilitzar les funcions de pagament TOURS & EXPERIENCES. L’usuari ha de proporcionar informació de pagament amb veracitat i actualitzar immediatament els canvis. TOURS & EXPERIENCES pot negar-se a acceptar el mitjà de pagament indicat per l’usuari. Els mitjans de pagament permesos per al servei respectiu es mostren a l’usuari en el procés de comanda.

5.4 A l’autoritzar el pagament, l’usuari accepta que la seva informació de pagament s’utilitzi per cobrar la remuneració per part del creditor. TOURS & EXPERIENCES es reserva el dret a fer ús de la funció de pagament TOURS & EXPERIENCES depenent d’una revisió de la solvència requerida de l’usuari.

5.5 Si l’usuari utilitza una targeta de crèdit i/o dèbit expedida en qualsevol dels països que no pertanyen a la UE (Unió Europea) per a l’operació de pagament, aquest pagament serà processat per l’entitat bancària gestora del compte de TOURS & EXPERIENCES a través de les delegacions i oficines que aquesta mateixa entitat bancària pugui tenir operatives en els diferents països fora de la UE.


6. Preus TOURS & EXPERIENCES

6.1 Tots els preus en BusXperience es cotitzen per persona i inclouen l’IVA i tots els altres impostos. Hi ha la possibilitat que addicionalment es cobrin impostos locals.

6.2 Aquests preus que són fixats pels proveïdors, poden estar subjectes a condicions especials, per exemple, pel que fa a les cancel·lacions i el reemborsament dels pagaments efectuats. Per tant, comproveu abans de la reserva exactament si el contracte de servei respectiu està subjecte a regulacions diferents.


7. Garantia de millor preu TOURS & EXPERIENCES

7.1 TOURS & EXPERIENCES vol que els usuaris paguin el preu més adequat possible pel servei respectiu. Al tractar-se de tours privats i amb una certa exclusivitat, cada oferta s’ajusta als requeriments de cada programa.

7.2 Totes les ofertes especials i campanyes promocionals estaran marcades com a tals.


8. Deures i obligacions de l’usuari

8.1 L’usuari serà responsable de tot ús del seu compte d’usuari al portal BusXperience.

8.2 Després de rebre les informacions de servei, l’usuari pot enviar qualsevol comanda, nota o comentari (per ex. Requeriments o intoleràncies alimentàries) a TOURS & EXPERIENCES per al seu reenviament al proveïdor.

8.3 L’usuari eximirà TOURS & EXPERIENCES de reclamacions de tercers basades en el seu ús de la plataforma BusXperience, llevat que siguin responsabilitat de TOURS & EXPERIENCES.


9. Disponibilitat i garanties

9.1 No hi ha cap dret a la disponibilitat, qualitat o característiques o suport tècnic per a la plataforma BusXperience. TOURS & EXPERIENCES pot redissenyar, restringir o suspendre la seva plataforma BusXperience en qualsevol moment a la seva sola discreció. Els acords de l’usuari que hi hagi amb un proveïdor, així com la seva execució, no es veuran afectats per aquests canvis.

9.2 TOURS & EXPERIENCES no assumeix cap garantia per l’exactitud o integritat de les dades proporcionades per tercers (com ara altres proveïdors).

9.3 TOURS & EXPERIENCES no assumeix cap garantia per als serveis oferts pels proveïdors. El respectiu proveïdor serà la persona de contacte de l’usuari en cas de preguntes i reclamacions en relació amb un contracte de servei i la seva execució.

9.4 En la mesura que TOURS & EXPERIENCES no tingui cap obligació enfront de l’usuari, TOURS & EXPERIENCES tampoc assumirà cap garantia.


10. Responsabilitat TOURS & EXPERIENCES

10.1 En la mesura que TOURS & EXPERIENCES no hagi assumit la corresponent obligació contractual per acord exprés amb l’usuari, no serà responsable de la realització dels contractes que es corresponguin amb la sol·licitud de reserva de l’usuari, amb els proveïdors a mitjançar.

10.2 Sense cap acord exprés o garantia, TOURS & EXPERIENCES no serà responsable, en relació amb els serveis intermediats, de les deficiències en la prestació de servei i de danys personals o materials que l’usuari pateixi en relació amb el servei de viatges mitjançat. Això no és aplicable en cas de prestar-se diversos serveis turístics principals (d’acord amb el terme jurídic de “paquet turístic”).

10.3 Qualsevol responsabilitat de la pròpia TOURS & EXPERIENCES causa de la infracció culpable d’obligacions en la intermediació de contractes no es veu afectada per les condicions abans esmentades.

10.4 La responsabilitat TOURS & EXPERIENCES per les reclamacions contractuals de l’usuari es limita a la devolució íntegra dels serveis turístics adquirits, excepte:

● tota violació d’una obligació essencial que s’ha de complir per permetre la correcta execució del contracte d’intermediació o la infracció posa en perill el compliment del propòsit contractual

● la responsabilitat pels danys soferts per l’usuari a causa de les lesions vitals, de el cos o de la salut, que es basen en un incompliment negligent de l’obligació per part TOURS & EXPERIENCES o en un incompliment dolós o negligent de l’obligació per part d’un representant legal o d’un auxiliar executiu TOURS & EXPERIENCES.

● la responsabilitat TOURS & EXPERIENCES per altres danys soferts per l’usuari a causa d’un incompliment greument negligent de l’obligació per part TOURS & EXPERIENCES o per un incompliment dolós o greument negligent d’un representant legal d’o auxiliar executiu TOURS & EXPERIENCES.

10.5 Per negligència simple, TOURS & EXPERIENCES només és responsable de la infracció d’una obligació contractual essencial i només per danys previsibles i típics. Les obligacions contractuals essencials són obligacions que s’han de complir per fer possible la correcta execució del contracte, i en el compliment ha de poder confiar l’usuari de forma regular.

10.6 Les restriccions de responsabilitat no s’apliquen en l’àmbit de les garanties emeses, en cas de lesions vitals, de la integritat física i de la salut, o a les reclamacions basades en la Llei de Responsabilitat del producte.


11. Rescissió

Els usuaris poden cancel·lar la seva reserva al portal BusXperience en qualsevol moment. En el cas que la cancel·lació comporti despeses de gestió o de reserva, només es reemborsarà la part corresponent no afectada per aquestes despeses de gestió o de reserva, siguin de TOUR & EXPERIENCES o de qualsevol dels seus proveïdors. TOURS & EXPERIENCES pot cancel·lar un registre unilateralment amb deu dies d’antelació. Les reclamacions nascudes amb anterioritat no es veuran afectades. No es veu afectat el dret a la rescissió extraordinària.


12. Funció d’avaluació

12.1 Els usuaris tenen l’oportunitat d’influir personalment en el contingut de la plataforma BusXperience, enviant qualsevol comentari o valoració a través del formulari de contacte de la plataforma. A més, els usuaris garanteixen que el contingut no viola els drets de tercers. TOURS & EXPERIENCES no assumeix sota cap circumstància i de cap manera com a propis els continguts que l’usuari pugui publicar, sinó que simplement proporciona una plataforma.


13. Protecció de dades

13.1 TOURS & EXPERIENCES recopila i utilitza dades personals dels usuaris en la mesura que sigui necessari per a la creació, disseny de contingut o modificació de les condicions contractuals TOURS & EXPERIENCES entre l’usuari i TOURS & EXPERIENCES.

13.2 Si TOURS & EXPERIENCES participa a la comunicació d’un contracte de servei entre l’usuari i el respectiu proveïdor, transferirà les dades requerides per aquest acord al respectiu proveïdor. Aquest proveïdor processa i utilitza les dades per iniciar, concloure i executar el contracte sota la seva pròpia responsabilitat.

13.3 Trobareu més informació a les disposicions de política de privacitat TOURS & EXPERIENCES a http://www.busxperience.cat/privacy-policy/


14. Modificació d’aquestes condicions generals

14.1 TOURS & EXPERIENCES es reserva el dret a modificar aquestes Condicions Generals en qualsevol moment i sense indicar els motius. TOURS & EXPERIENCES només realitzarà aquelles modificacions enfront dels consumidors que l’usuari ha d’acceptar raonablement en consideració dels interessos de les dues parts. Això es refereix, per exemple, als casos en què s’ha pertorbat el principi d’equivalència, així com a les llacunes i canvis en la legislació. Les condicions modificades s’enviaran als usuaris per correu electrònic a molt tard dues setmanes abans de la seva entrada en vigor. Si un usuari no s’oposa a la validesa de les noves condicions generals dins de les dues setmanes següents a la recepció del correu electrònic, es considerarà que s’han acceptat les condicions generals modificades. TOURS & EXPERIENCES advertirà especialment a l’usuari, al correu electrònic que conté les condicions modificades, de la importància d’aquest termini de dues setmanes.

14.2 Les Condicions Generals poden ser modificades en qualsevol moment i sense previ avís per a la futura intermediació de noves reserves. S’aplicaran les respectives condicions vàlides per a cadascuna de les noves intermediacions.


15. D’altres disposicions

15.1 Les presents Condicions constitueixen l’acord complet entre TOURS & EXPERIENCES i l’usuari. No hi ha altres acords complementaris.

15.2 Els termes i condicions es regeixen per les lleis i normes de l’ordenament jurídic espanyol. Per a aquells casos que sigui possible la submissió voluntària a un fòrum determinat, el titular de la pàgina web i l’usuari se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona.III. Condicions Generals dels proveïdors de viatges i d’altres serveis turístics


1. Introducció

Aquestes condicions generals de la Part III s’aplicaran a tots els contractes celebrats entre els proveïdors i els usuaris a través de la plataforma de BusXperience.


2. Informació verídica

Les dades transferides a través de la Plataforma BusXperience han de ser verídiques. El proveïdor es reserva el dret a renunciar al contracte o d’excloure a l’usuari de participar en el servei i d’exigir una compensació equivalent a les despeses de cancel·lació, segons la Secció 11 d’aquesta Part III de les Condicions Generals, en cas que l’usuari hagi proporcionat informació errònia.


3. Arribada al punt de trobada i compliment de disposicions

És vostè responsable d’arribar a temps a el punt de trobada comunicat, en el cas dels serveis de DAILY TOURS. Si vostè ve des de l’estranger per participar en l’activitat, vostè és l’únic responsable dels documents de viatge (passaport, etc.), el compliment de les normes de salut, etc.


4. Condicions addicionals de participació o de transport

Si el proveïdor inclogués en el contracte, a més d’aquestes condicions generals de contractació d’acord amb aquesta part III, altres condicions de participació o de transport, serà vostè mateix responsable de l’acompliment d’aquestes condicions addicionals de participació o de transport. El proveïdor es reserva el dret a excloure a aquells participants de l’activitat que no compleixin amb aquestes condicions.


5. Naturalesa vinculant de la sol·licitud

El contracte entre vostè o l’usuari mitjançat per vostè i el proveïdor quedarà celebrat una vegada que el proveïdor hagi acceptat la seva sol·licitud vinculant. Reservant un viatge o una altra activitat, vostè li està fent al proveïdor una oferta vinculant i el contracte quedarà celebrat de forma vinculant. Vostè, o l’usuari mitjançat per vostè, rebrà una comunicació d’això per correu electrònic.

6. Pagament

El preu total acordat pel servei mitjançat a través TOURS & EXPERIENCES és degut a la conclusió el contracte.


7. Informació sobre el dret al desistiment

El proveïdor indica que, d’acord amb les disposicions legals, en el cas de contractes de serveis turístics que es conclouen a distància (o sigui, a través de la plataforma BusXperience) no existeix cap dret al desistiment, sinó només els drets legals a cancel·lació i rescissió.


8. Responsabilitat personal d’una assegurança

El preu dels serveis no inclou cap assegurança. Vostè és responsable de proporcionar-se un assegurança amb cobertura suficient. La necessitat d’una assegurança depèn de l’activitat reservada. Només el transport proporcionat per TOURS & EXPERIENCE disposa de l’assegurança obligatòria de passatgers i de la responsabilitat civil que comporta la mateixa pòlissa.


9. Els serveis no remunerats

Si l’usuari no paga el servei reservat d’acord amb les condicions de reserva, TOURS & EXPERIENCES estarà legitimat per rescindir el contracte de servei.


10. Intercanvi de comunicacions

Tots els missatges entre TOURS & ESPERIENCES, l’usuari mitjançat i el proveïdor es realitzaran a través de la Plataforma BusXperience i del seu correu de contacte (info@busxperience.cat ). En interès d’una ràpida gestió es recomana utilitzar exclusivament els formularis proporcionats per TOURS & EXPERIENCES.


11. Política de Cancel·lació

11.1 En cas que s’anul·li una activitat (cancel·lar), seran vàlides les condicions de cancel·lació especificades en la descripció del producte i indicades en el seu val (voucher). TOURS & EXPERIENCES aconsella a l’usuari llegir detingudament la informació en la descripció del producte.

11.2 En cas que les condicions de cancel·lació en la descripció del producte del seu proveïdor no difereixin, el proveïdor dels serveis turístics li cobrarà els següents condicions:

a. Fins a 48 hores abans de l’inici de l’activitat: reemborsament complet

b. De 24 a 48 hrs anteriors a l’inici de l’activitat 50% de reemborsament

c. 24 hores abans de l’inici de l’activitat: no hi ha reemborsament

11.3 El proveïdor es reserva el dret a sol·licitar una compensació més alta i concreta en lloc de les quantitats globals esmentades anteriorment, en la mesura que el proveïdor demostri que ha incorregut en despeses substancialment més alts que la suma global corresponent. En aquest cas, el proveïdor està obligat a quantificar i provar la compensació concreta requerida, tenint en compte les despeses estalviats i qualsevol altre ús dels serveis.

11.5 El reemborsament es pagarà mitjançant el mitjà de pagament utilitzat. Per a les targetes de crèdit amb un càrrec mensual, la quantitat s’acredita a la fi de el període de facturació actual. La data exacta del reemborsament depèn de l’acord de la targeta de crèdit de l’usuari. El reemborsament per mitjà d’un compte es realitza dins de set dies bancaris.

12. Cancel·lació extraordinària

Si les condicions meteorològiques, les mesures administratives, les vagues o altres circumstàncies imprevisibles o inevitables (en particular els esdeveniments de força major) impedeixen que l’activitat es dugui a terme o la fan extremadament difícil o perillosa, el proveïdor podrà cancel·lar sense previ avís l’activitat convinguda per a una data determinada. En aquest cas, el preu pagat serà reemborsat.


13. Exclusió de la de participació

El proveïdor té dret a no permetre-li participar o excloure’l, respectivament, d’una activitat si vostè no compleix en la seva persona les condicions de participació, si amb la seva participació es posés en perill a si mateix o a altres, o molestés d’una altra manera de forma perllongada l’execució de l’activitat. En aquests casos, el preu pagat no podrà ser reemborsat.


14. Canvis en el programa

Per la resta, el proveïdor es reserva el dret a fer lleugers canvis en el programa, si arriba a ser necessari a causa de circumstàncies imprevisibles o inevitables.


15. Altres condicions

Les respectives ofertes podran contenir altres condicions o regulacions que difereixin.


16. Zona horària

Per als càlculs de temps i terminis, prevaldrà la zona horària de proveïdor o del territori on es porta a terme l’activitat.


17. Responsabilitat del proveïdor del viatge o servei turístic

En virtut de la llei aplicable, el proveïdor respon dels seus serveis, quedant exclosa la responsabilitat en la mesura permesa per la llei aplicable.


18. Modificació d’aquestes condicions generals

Les condicions generals del proveïdor de viatges i d’altres serveis turístics de la part III es poden modificar per a futures reserves, en qualsevol moment i sense previ avís. Seran vàlides les condicions que existeixin per a cada reserva individual, respectivament. L’usuari no té dret a que les reserves futures siguin completades d’acord amb les condicions existents.

Desplaçat dalt de tot