Política de Privacitat

Política de Privacitat

Protecció de de dades de caràcter personal segons la LOPD


TOURS & EXPERIENCES CATALUNYA, SL
. en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del Lloc web: www.busxperience.cat, s’inclouen en els fitxers automatitzats específics d’usuaris dels paquets de serveis creats per TOURS & EXPERIENCES CATALUNYA.


La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’acompliment de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de TOURS & EXPERIENCES CATALUNYA. Aquestes dades únicament seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat anteriorment exposada.


TOURS & EXPERIENCES CATALUNYA adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació dels mateixos. L’usuari podrà, en qualsevol moment, exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació reconeguts en el citat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets pot realitzar el propi usuari a través de correu electrònic a: info@busexperience.cat o a l’adreça: C / Saragossa, 14C – 2a. Planta (08830.- Sant Boi de Llobregat).


L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a TOURS & EXPERIENCES CATALUNYA


Finalitat del tractament de les dades personals:


Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

En TOURS & EXPERIENCES CATALUNYA, tractarem les teves dades personals recaptades a través del Lloc Web: www.busxperience.cat , amb les següents finalitats:

1. En cas de contractació dels béns i serveis ofertats a través de TOURS & EXPERIENCES CATALUNYA, per mantenir la relació contractual, així com la gestió, administració, informació, prestació i millora del servei.

2. Enviament d’informació sol·licitada a través dels formularis disposats a la pròpia web.

3. Remetre butlletins (newsletters), així com comunicacions comercials de promocions, de normatives que afectin el desenvolupament de l’activitat i / o publicitat de TOURS & EXPERIENCES CATALUNYA i del sector. Volem recordar que es pot oposar a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça indicada anteriorment.


Per quant de temps es conserven les dades personals recollides?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no se sol·liciti la seva supressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.


Legitimació:

El tractament de les teves dades es realitza amb les següents bases jurídiques que legitimen el mateix:

1. La sol·licitud d’informació i / o la contractació dels serveis de TOURS & EXPERIENCES CATALUNYA, els termes i condicions es posaran a la seva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.

2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que li vam informar posant a la seva disposició la present política de privacitat, que, després de la lectura de la mateixa, en cas d’estar conforme, es pot acceptar mitjançant una declaració o un clara acció afirmativa, com el marcat d’una casella disposada a tal efecte. En cas que no ens faciliti les seves dades o es faci de forma errònia o incompleta, no es podrà atendre la sol·licitud, resultant de el tot impossible proporcionar la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.


Destinataris:

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a TOURS & EXPERIENCES CATALUNYA, llevat de la obligació legal.


Retenció de dades en conformitat a la LSSI

TOURS & EXPERIENCES CATALUNYA informa que, com a prestador de servei d’allotjament de dades i en virtut del que estableix la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI), reté per un període màxim de 12 mesos la informació imprescindible per identificar l’origen de les dades allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació de servei. La retenció d’aquestes dades no afecta el secret de les comunicacions i només podran ser utilitzats en el marc d’una investigació criminal o per a la salvaguarda de la seguretat pública, posant-se a disposició dels jutges i / o tribunals o del Ministeri que així els hi requereixi . La comunicació de dades a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat es farà en virtut al que disposa la normativa sobre protecció de dades personals.


Drets propietat intel·lectual

TOURS & EXPERIENCES CATALUNYA és titular de tots els drets d’autor, propietat intel·lectual, industrial, «know how» i tots els altres drets que guarden relació amb els continguts de la pàgina web www.busxperience.cat i els serveis ofertats en la mateixa plataforma web, així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada. No es permet la reproducció, publicació i / o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, de la pàgina web www.busxperience.cat sense el consentiment previ i per escrit.


Propietat intel·lectual del programari (
software)

L’usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per TOURS & EXPERIENCES CATALUNYA, tot i ser gratuïts i / o de disposició pública. TOURS & EXPERIENCES CATALUNYA disposa dels drets d’explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari. L’usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació de servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, a excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada dels mateixos. Per a tota actuació que excedeixi el compliment del contracte, l’usuari necessita autorització per escrit per part de TOURS & EXPERIENCES CATALUNYA, quedant prohibit a l’usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de https://www.arsys.es, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir en els servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d’una actuació negligent o maliciosa per part seva.


Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l’ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per TOURS & EXPERIENCES CATALUNYA i, en particular de:

• La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.

• La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de TOURS & EXPERIENCES CATALUNYA, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.

• Els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.

• La recollida i / o utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos.

• La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l’enviament de correu massiu no desitjat. L’usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut de la seva web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d’hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors. L’usuari és responsable respecte a les lleis i reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei en línia, comerç electrònic, drets d’autor, manteniment de l’ordre públic, així com a principis universals d’ús d’Internet. L’usuari indemnitzarà TOURS & EXPERIENCES CATALUNYA per les despeses que pugui generar la seva imputació en alguna causa que fos de la responsabilitat de l’usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d’una decisió judicial no definitiva.


Protecció de la informació allotjada

TOURS & EXPERIENCES CATALUNYA realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats en els seus servidors, però, no es responsabilitza de la pèrdua o l’esborrat accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrats pels usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver estat suprimides i / o modificades durant el període de temps transcorregut des de l’última còpia de seguretat.


Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI. TOURS & EXPERIENCES CATALUNYA no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes. En el cas d’usuaris amb els quals hi hagi una relació contractual prèvia, TOURS & EXPERIENCES CATALUNYA sí està autoritzat a l’enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de TOURS & EXPERIENCES CATALUNYA que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client. En tot cas, l’usuari, després d’acreditar la seva identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals d’Atenció al Client.

Desplaçat dalt de tot