Avís Legal

Avís Legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de Tours & Experiences Catalunya, SL. o de qualsevol organització vinculada a ella, o de tercers que hagin autoritzat a Tours & Experiences Catalunya, SL. a utilitzar aquests continguts. Tots els drets estan reservats.

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les següents condicions:

L’Usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic.

No està permesa la modificació del lloc web ni dels seus continguts.

La informació administrativa facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC i en altres diaris oficials, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut.

Tours & Experiences Catalunya, SL. no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no depenguin d’aquesta entitat.

Tours & Experiences Catalunya, SL. no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

En cap cas les galetes o altres mitjans similars que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

Desplaçat dalt de tot